سخنرانان افتخاری کنفرانس

 

اخبار

معرفی کنفرانس

 "پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو" گام‌هایی رو به جلو در صنعت سیمان در جهت دستیابی به جهانی بدون کربن یا با میزان کربن کم را بررسی می‌نماید. تولیدکنندگان سیمان که فعالیت‌هایی از جمله تولید، بسته‌بندی، توزیع و فروش مواد سیمانی را صورت می‌دهند، به درستی به عنوان رهبران سیمان‌های بدون کربن معرفی شده‌اند. این کنفرانس، با هدف بررسی نیازهای صنعت سیمان و فراهم‌ آوردن بستر لازم جهت همکاری بیشتر بین محققان و پژوهشگران برنامه‌ریزی شده است. لذا بدینوسیله از تمامی متخصصان، کارشناسان، دانشجویان و پژوهش‌گران مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی دعوت می‌شود با شرکت در برنامه‌های متنوع این کنفرانس، در این رویداد مهم علمی مشارکت نموده و آخرین دستاورد‌های علمی، پژوهشی و اجرایی خود را در موضوعات مربوط به صنعت سیمان و افق پیش‌رو ارائه نمایند.

محورهای کنفرانس

انرژی و محیط زیست در صنعت سیمان
اقتصاد محیط زیست و انرژی و توسعه پایدار در صنعت سیمان
ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در صنعت سیمان
کنترل کیفیت و استانداردها در صنعت سیمان
بهینه سازی و ارتقاء فناوری های تولید در صنعت سیمان
کنترل و بهینه سازی ترکیبات شیمیایی و فازی انواع سیمان
شیمی سیمان و مواد سیمانی پایدار
کنترل و بهینه سازی خواص سیمان
بهینه سازی مصرف انرژی و سوخت های جایگزین در صنعت سیمان
مدیریت اقتصادی و مهندسی فروش و حمل و نقل در صنعت سیمان
استراتژی و راهبردهای تعمیر و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات در صنعت سیمان
کاربردها و عملکردهای نوین در صنعت سیمان
جزئیات بیشتر

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی نویسندگان، استاندارد ارسال مقاله ...
 وظایف نویسندگان:

    استانداردهای گزارش نتایج

    نویسندگان مقاله ملزم به ارائه‌ی نتایج دقیق از پژوهش خود به همراه تحلیل هدفمند از میزان اهمیت این
    نتایج هستند. لازم است تا داده‌های مرتبط با رعایت دقت در متن مقاله ارائه شود. وجود عبارات نادقیق و
    گمراه کننده از مصادیق رفتار غیر اخلاقی بوده و قابل قبول نیست.

    استاندارهای اصالت پژوهش، سرقت علمی و انتشار هم‌زمان

    نویسندگان تنها مجاز به انتشار پژوهش‌هایی هستند که از یک تحقیق مستقل ایجاد شده باشد و ملزم به
    ارجاع مناسب به پژوهش‌ها و یا نقل قول‌های دیگران هستند. سرقت علمی به هیچ وجه پذیرفته نیست و
    سریعاً منجر به رد مقاله خواهد شد. ارسال یک مقاله‌ی واحد به بیش از یک کنفرانس از مصادیق انتشار
    غیر اخلاقی بوده و قابل قبول نیست.

    استاندارهای تألیف

    عنوان نویسندگی یک مقاله تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که مشارکت قابل توجه در ایده، طرح، اجرا، و
    یا تفسیر پژوهش‌های مورد مطالعه داشته باشد. نویسنده‌ی مسئول مقاله ملزم به بررسی این موضوع و
    اطمینان از وارد شدن نام تمامی افراد ذینفع در لیست نویسندگان مقاله خواهد بود. نویسنده‌ی مسئول
    همچنین باید از تصدیق ویرایش نهایی و قبول ارسال مقاله برای انتشار توسط تمام نویسندگان اطمینان
    حاصل کند.

    استانداردهای افشا و تضاد منافع

    تمامی نویسندگان لازم است تا هرگونه تضاد منافع مالی و یا تضاد منافع اساسی را که احتمال دارد بر
    روی نتایج و یا تفسیر مقاله‌ی ارسالی تأثیر گذارد، به‌صورت صریح بیان کنند. تمامی منابع مالی انجام
    پژوهشی لازم است تا آشکارا بیان شود.

    استانداردهای خطا‌های اساسی در پژوهش‌های منتشر شده

    هنگامی که یک نویسنده مطلع شد که یک خطای اساسی یا یک بی‌دقتی در انجام پژوهش منتشر شده‌ی
    خود دارد، نویسنده ملزم است تا این موضوع را به موسسه‌ی انتشارات اطلاع داده و هماهنگی‌های لازم
    را با سردبیر در راستای حذف و یا تصحیح مقاله انجام دهد.