اخبار

1398/07/06


 پژوهشگران گرامی می توانند مقالات خود را به یکی از زبان های فارسی یا انگلیسی و یا هر دو زبان آماده و ارسال فرمایند. مقالات ارسالی می تواند به یکی از سه نوع مقاله پژوهشی، تحلیلی و مروری باشد.
با توجه به مصوبات شورای سیاستگزاری کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو مبنی بر امکان پذیرش مقالات به هر دو صورت فارسی و انگلیسی، پژوهشگران گرامی می توانند مقالات خود را به یکی از زبان های فارسی یا انگلیسی و یا هر دو زبان آماده و ارسال فرمایند. هر چند اجباری به ارسال مقالات به زبان انگلیسی نیست، اما با توجه به اینکه اکثر مجلات علمی - پژوهشی همکار با کنفرانس، انگلیسی زبان هستند، پژوهشگر می بایست در صورت تمایل به چاپ مقاله خود در آن مجلات حتما مقاله خود را به زبان انگلیسی ترجمه نماید. 

لازم به ذکر است که مقالات ارسالی به همایش می تواند به یکی از سه صورت پژوهشی / تحلیلی / مروری  باشد.

______________________________________________________________

انواع مقاله :
مقالات را از چند دیدگاه می توان دسته بندی كرد. یكی از این دسته بندی ها می تواند بر اساس محتوای اطلاعات مقاله باشد كه از این منظر مقالات به چهار نوع پژوهشی ، تحلیلی ، مروری و گردآوری تقسیم می شوند :

1. مقاله پژوهشی : (قابل قبول در کنفرانس) برگرفته از تحقیقی است كه به تازگی پایان یافته است و چون متكی بر یافته های تحقیقاتی است، گزارش تحقیق نیز به آن گفته می شود.

2. مقاله تحلیلی : (قابل قبول در کنفرانس) این نوع مقاله كه به نام مقاله نظری نیز شناخته می شود، مقاله ای است كه مؤلف با استفاده از منابع پژوهشی پیشین، نظریة خاصی را در حوزه كار خود مطرح می نماید. در این نوع مقاله نویسنده ممكن است نظریه های قبلی را گسترش دهد، آن ها را با استفاده از شواهد استحكام بخشد، آن ها را به شكل دیگری بیان كند یا آن ها را مورد تأمل و تردید قرار دهد.

3. مقاله مروری : (قابل قبول در کنفرانس) این مقاله به تحلیل كلان و ارزیابی انتقادی نوشته هایی می پردازد كه قبلاً منتشر شده است. مؤلف مقاله مروری از طریق مقوله بندی، یكپارچه سازی و ارزشیابی متون منتشر شده پیشین، سیر پیشرفت پژوهش های جاری را در جهت روشن ساختن مسئله ای مشخص دنبال می كند.

4. مقاله گردآوری : (غیر قابل قبول در کنفرانس) این نوع مقاله صرفاً به گردآوری و انعكاس نقطه نظرهای مختلف مندرج در نوشته های مرتبط با موضوعی خاص می پردازد و در واقع كار تازه ای را عرضه نمی كند. تفاوت آن با مقاله تحلیلی این است كه به ارائه نظریه جدیدی منتهی نمی شود و نیز با مقاله مروری این تفاوت را دارد که الزاماً به سنجش و ارزیابی كلیه آثار قبلی نمی پردازد.


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !