اخبار

1398/07/16


بر اساس توافق انجام شده با مجله علمی - پژوهشی Civil Engineering Infrastructures Journal انجام شده در کنفرانس به عنوان یک داور پذیرفته می­شود و از سوی مجله نیز داور دوم برای مقاله تعیین خواهد شد و مقاله در مدت زمان بسیار کوتاه تری نسبت به مقالات عادی، توسط یک داور جمع بندی و سپس منتشر خواهد گردید. همچنین مطابق ضوابط مجله، نویسنده(گان) موظف به تغییر فرمت مقاله از حالت کنفرانسی به فرمت مقالات مجلهCivil Engineering Infrastructures Journal خواهند بود. لذا پس از ارسال مقالات به مجله مذکور با فرمت مجله، مقالات در کوتاه ترین زمان داوری و نتیجه آنها اعلام خواهد شد.
 

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !