تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات: 10 آبان ماه 1398

اعلام نتایج داوری: 15 آبان ماه 1398

تاریخ برگزاری کنفرانس: 20-19 آبان ماه 1398

تلفن: 05144012962 - 05144012523

پست الکترونیک: cement@hsu.ac.ir

محل برگزاری کنفرانس: تهران - مرکز همایش های بین المللی رازی