تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

دبیرخانه  پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو

آدرس: سبزوار، توحید شهر، دانشگاه حکیم سبزواری، معاونت پژوهش و فناوری

ساعات تماس: شنبه تا پنجشنبه 8 تا 18

تلفن: 44012962-051 - 051-44012523

وبسایت: www.cnf.hsu.ac.ir/cement2019

پست الکترونیکی: cement@hsu.ac.ir