آمار بازدید
بازدید امروز : 17
بازدید کل : 28669
کاربران آنلاین : 1
همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران

دومین همایش ملّی دوسالانۀ آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی درایران با همکاری شماری از مؤسسات و مراکز علمی و دانشگاهی کشورمان برگزار می شود

دومین همایش ملّی دوسالانۀ آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی درایران، با هدف زمینه سازی جهت ارائه یافته ها و پژوهش های نوین علمی، کمک به رشد و گسترش آموزش و یادگیری زبان، ایجاد فضای مناسب جهت نقد و بررسی علمی جایگاه زبان بومی و زبان های خارجی در کشورمان، ایجاد تعامل سازنده بین استادان و دانشجویان زبان و مباحثی از این قبیل، در اردیبهشت 1396 در سبزوار، توسط دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری (گروه های آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات فرانسه) با همکاری شماری از مؤسسات و مراکز علمی و دانشگاهی کشورمان برگزار می شود

از تمامی استادان، مدرّسان و پژوهشگران عرصه ی زبان، دانشجویان فرهیختۀ کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری دعوت میشود مقاله ها و پژوهش های جدید خود را درباره ی یکی از موضوعات پیشنهادی همایش و ترجیحاً یکی از محورهای اصلی همایش، به سامانه ی همایش ارسال کنند. با توجّه به تخصّصی و کاربردی بودن همایش، ارائۀ پژوهش هایی که در عرصه ی محورهای اصلی همایش صورت گرفته باشد بسیار در خور توجّه است. پژوهشگران ارجمند لازم است چکیده، اصل مقاله و فرم ثبت نام را بر اساس اطلاعات موجود در فراخوان همایش و با توجّه به تقویم همایش، پس از ثبت نام درسامانه ،صرفاً به سامانۀ همایش ارسال فرمایند. تمام مقالات  در فهرست  ISC   قرار خواهد گرفت.بازگشت1396/01/16