درباره کارگاه > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

کارگاه مدل‌سازی و محاسبات علمی


فیصل بن خلدون
Capacity 45 person

در راستای تفاهم نامه همکاری دانشگاه حکیم با دانشگاهParis13:کارگاه مدل سازی ریاضی و محاسبات علمی برگزار می شود

Main Link

کارگاه بررسی تطبیقی مکتب‌های ادبی ایران و اروپا


دکتر کتایون شهپرراد
Capacity 30 person

در تاریخ دوم و سوم اسفند 1395، کارگاهی با عنوان «بررسی تطبیقی مکتب‌های ادبی ایران و اروپا و دریافت آن در ادبیات معاصر ایران»
برگزار خواهد شد

Main Link

محاسبات موازی


دکتر امین رفیعی
Capacity 100 person

به منظور آشنایی با محاسبات موازی، گروه ریاضی کاربردی دانشگاه حکیم سبزواری در نظر دارد تا کارگاهی دو روزه در تاریخ دهم و یازدهم اسفند ماه سال 95 با عنوان محاسبات موازی برگزار نماید

Main Link
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر