برنامه همایش

صفحه اصلی > برنامه همایش

ساختارعلمی و اجرایی سومین همایش ملّی «آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی درایران»

7 و 8 مهر ماه 1398

رئیس همایش: دکترمهیار علوی مقدّم

دبیر همایش: دکتر محمّد رضا امیریان

مدیر اجرایی همایش: دکتر محمّدرضا عادل

مدیر بخش علمی آموزش زبان انگلیسی: دکتر مسلم ذوالفقارخانی

مدیر بخش علمی آموزش زبان فرانسه: دکتر آذین حسین زاده

مدیر بخش علمی آموزش زبان عربی: دکتر حسین شمس آبادی

  • مدیربخش دبیرخانه: دکتر غلامرضا زارعیان

اعضای بخش: رضا ناصری،الهه اسماعیل پور، علی کریم آبادی، سهیلاناصری، محمد رضا فصیحی، افسانه خانی، معصومه کیانی، سپهر فرحزادی ، ملیکا برآبادی، مهدیه زمان آّبادی، زهرا توکلی ادیب، رضا پورراه پیما ،ریحانه جلایی پور ، هانیه براتی ، علی کلاته سیفری، سارا امینی، اعظم شاد،هانیه ملک خواهی، بهاره واعظیان، زهرا بزم آرا.

  • مدیربخش روابط عمومی واطلاع رسانی : دکترحسن دلبری

اعضای بخش: مجیدسلیمی، غلامرضا خسرو جردی، امیرحسین برزگر، نسرین رضایی سلیمی ، صادق سهیلی انارکی، محمد رحمانیان.

  • مدیر بخش تشریفات و رفاهی : دکتر سعید غنی آبادی

 اعضای بخش: اعظم آذین فرد، حسین محمّدیان، عباس پارسا طلب، محدثه خمیرچی، محمد چشامی.

  • مدیربخش انتشارات : محمد علی کوثری

اعضای بخش: پیمان جهان بین ، فرزین حمیدیان ، رضا عرب نرمی.

  • مدیربخش هنری، سمعی بصری و وب سایت: علی صادقی منش،

اعضای بخش: احمد رضا بیابانی،عباس بابایی، هاجر رکن آبادی،سیدعباس زرقانی،مجیدشریفی،فائقه غیاثی ، محمد سیاوشی .

  • مدیربخش پشتیبانی،تدارکات وامورمالی : دکترمهیار علوی مقدّم

اعضای بخش: محمد باقرآبادی،اکبر بیدی،سیده زهراحسینی،محسن محمدی کردیانی.

با سپاس بسیار از کوشش ها و همراهی های ارزشمند: 

دکتر جواد حدّادنیا (رییس دانشگاه)،دکتر علی اصغر مولوی(معاون پژوهشی وفناوری دانشگاه)،دکتر عبدالرحیم عسگری(معاون اداری ومالی دانشگاه)،دکتر شهاب عباس زاده(مدیرپژوهشی دانشگاه)،مهندس رضا صالحی نیا(مدیر اتوماسیون اداری دانشگاه)،علی زرقانی(مدیر اموراداری و پشتیبانی دانشگاه)،محمد همایی(مسئول دفترریاست دانشگاه)،مهندس محمد رضا راستی ثانی(رییس اداره خدمات عمومی  دانشگاه)،سید نورالله رضوی (مدیر فرهنگی دانشگاه )،هادی کیخسروی( معاون مدیر مالی دانشگاه)، اسماعیل رحیمی(مسئول مهمانسرای دانشگاه)،حمید برزویی(کارشناس پژوهشی دانشگاه)،علی ارقند(مسئول امورنقلیه دانشگاه)، مرتضی آزاد(مسئول اداره تدارکات دانشگاه)،رضا نعمتی مقدم( مدیرعامل گروه آموزشی زبان انگلیسی خط سفید )و مجید توانایی ( رییس هیات مدیره گروه آموزشی زبان انگلیسی خط سفید) .

اعضای هیئت علمی همایش به ترتیب حروف الفبا:

دکترسید محمدرضا امیریان(دانشگاه حکیم سبزواری)

دکتر مهدی بوژمهرانی (دانشگاه نیشابور)

دکتر پرویز بیرجندی( دانشگاه علامه طبا طبایی)

دکتر ضیا تاج الدین(دانشگاه علامه طبا طبایی)

دکتر آذین حسین زاده(دانشگاه حکیم سبزواری)

دکتر سید جواد حسینی (آموزش پرورش خراسان رضوی)

دکتر احمد خواجه ایم(دانشگاه حکیم سبزواری)

دکتر رضا خیرآبادی (دانشگاه تربیت مدرس)

دکترمحمّددبیرمقدّم(دانشگاه علامه طباطبایی)

دکترمحمدداوودی(دانشگاه حکیم سبزواری)

دکتر غلامرضا زارعیان (دانشگاه حکیم سبزواری(

دکترمسلم ذوالفقار خانی(دانشگاه حکیم سبزواری)

دکتر عباسعلی رضایی ( دانشگاه تهران)

دکتر امیر زند مقدم ( دانشگاه علامه طباطبایی)

دکترحسین شمس آبادی(دانشگاه حکیم سبزواری )

دکترحمیدرضا شعیری(دانشگاه تربیت مدرّس)

دکتر کتایون شهپر راد(دانشگاه حکیم سبزواری)

دکترعلی اشرف صادقی(فرهنگستان ج.ا. ایران)

دکتر سیّد محمد رضا عادل (دانشگاه حکیم سبزواری)

دکترسیدمحمد علوی(دانشگاه تهران)

دکتر مهیار علوی مقدّم(دانشگاه حکیم سبزواری)

دکتر سید بهنام علوی مقدم (سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي )

دکتر محمّد غضنفری(دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر سعید غنی آبادی(دانشگاه حکیم سبزواری)

دکتر غلامرضا کیانی ( دانشگاه تربیت مدرس)

دکتراحسان قبول(مرکزآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان)

دکترضرغام قپانچی(دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر بهزاد قنسولی(دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر عباس گنجعلی (دانشگاه حکیم سبزواری)

دکتر عباس محمّدیان(دانشگاه حکیم سبزواری)

دکتر محمد رضا مرادیان (دانشگاه لرستان)

دکتر سوسن مرندی(دانشگاه الزهرا)

دکتر محمود مهر محمدی (دانشگاه فرهنگیان)

دکتر خلیل مطلب زاده(موسسه آموزش عالی تابران)

دکترحسین میرزایی نیا(دانشگاه حکیم سبزواری)

 

دکتر محمدجعفریاحقی(فرهنگستان ج.ا. ایران)