اعضاء کمیته علمی همایش

صفحه اصلی > اعضاء کمیته علمی همایش

اعضاء کمیته علمی همایش سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش: افق های نوین در آموزش زبان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

گرایش و رشته

دانشگاه

1

دکترسید محمدرضا امیریان

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه حکیم سبزواری

2

دکترمحمد داودی

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه حکیم سبزواری

3

دکتر غلامرضا زارعیان

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه حکیم سبزواری

4

دکتر سیّد محمد رضا عادل

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه حکیم سبزواری

5

دکتر سعید غنی آبادی

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه حکیم سبزواری

6

دکترمسلم ذوالفقار خانی

زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه حکیم سبزواری

7

دکتر آذین حسین زاده

زبان و ادبیات فرانسه

دانشگاه حکیم سبزواری

8

دکتر کتایون شهپر راد

زبان و ادبیات فرانسه

دانشگاه حکیم سبزواری

9

دکتر هاله چراغی

زبان و ادبیات فرانسه

دانشگاه حکیم سبزواری

10

دکترحسین شمس آبادی

زبان و ادبیات عرب

دانشگاه حکیم سبزواری

11

دکتر عباس گنجعلی

زبان و ادبیات عرب

دانشگاه حکیم سبزواری

12

دکتر عباس محمّدیان

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه حکیم سبزواری

13

دکتر مهیار علوی مقدّم

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه حکیم سبزواری

14

دکتر احمد خواجه ایم

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه حکیم سبزواری

15

دکترضرغام قپانچی

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه فردوسی مشهد

16

دکتر بهزاد قنسولی

زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه فردوسی مشهد

17

دکتر رضا پیش قدم

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه فردوسی مشهد

18

دکتر آذر حسینی فاطمی

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه فردوسی مشهد

19

دکتر محمدرضا هاشمی

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه فردوسی مشهد

20

دکتر مسعود خوش سلیقه

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه فردوسی مشهد

21

دکتر محمّد غضنفری

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه فردوسی مشهد

22

دکتر حسام الدین شهریاری احمدی

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه فردوسی مشهد

23

دکتر محمد رضا مرادیان

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه لرستان

24

دکتر محمودرضا عطایی

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه خوارزمی

25

دکتر کریم صادقی

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه ارومیه

26

دکتر مهدی بوژمهرانی

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه نیشابور

27

دکتر ضیا تاج الدین

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه علامه طبا طبایی

28

دکترمحمّددبیرمقدّم

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه علامه طبا طبایی

29

دکتر عباسعلی رضایی

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه تهران

30

دکترحمیدرضا شعیری

زبان و ادبیات فرانسه

دانشگاه تربیت مدرّس

31

دکترسیدمحمد علوی

 

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه تهران

32

دکتر غلامرضا کیانی

 

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

 دانشگاه تربیت مدرس

33

دکتر عبدالله سرانی

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

34

دکتر سید علی استوار نامقی

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه صنعتی شاهرود

35

دکتر خلیل مطلب زاده

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه تربت حیدریه

36

دکتر احمد رضا اقتصادی

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه فرهنگیان مشهد

37

دکتر نعمت اله شموسی

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

38

دکتر پوریا بقایی

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه ازاد اسلامی مشهد

40

دکتر محمد صابر خاقانی نژاد

آموزش زیان-زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه شیراز