کارگاههای آموزشی

درباره همایش > کارگاههای آموزشی >


بررسی انواع تست های الکتروموتور

1398/09/27
هزینه ثبت نام: پنجاه هزار تومان
مدرس: مهندس سعید قربانی
ظرفیت 30 نفر

- بررسی نحوه صحیح تست مقاومت عایقی
- بررسی نحوه صحیح تست تانژانت دلتا
- بررسی نحوه صحیح تست ظرفیت خازنی
- بررسی نحوه صحیح تست مقاومت اهمی
- بررسی نحوه صحیح تست تست ها ی حالت گرم
- بررسی نحوه محاسبه گشتاور راه اندازی، گشتاور نقطه کار، گشتاور مینیمم
- بررسی نحوه محاسبه کسینوس فی
- بررسی نحوه تبدیل الکتروموتور آسنکرون به مود ژنراتوری

لينك اصلي

آناليز جریان

1398/09/28
هزینه ثبت نام: پنجاه هزار تومان
مدرس: شرکت دلتا صنعت شریف
ظرفیت 30 نفر

- معرفی تست های آنلاین و آفلاین موتورهای الکتریکی
- تشریح مفهوم طیف فرکانسی و سایدبندها
- معرفی دستگاه آنالیز جریان و رو نصب آن به موتورهای الکتریکی
- معرفی و تشخیص عیب خروج از مرکزی استاتیکی
- معرفی و تشخیص عیب خروج از مرکزی دینامیکی
- معرفی و تشخیص عیب نامیزانی
- معرفی و تشخیص عیب استاتور
...

لينك اصلي

همراستا سازی محورها

1398/09/27
هزینه ثبت نام: رایگان
مدرس: شرکت دلتا صنعت شریف
ظرفیت 30 نفر

✓ تشخیص عدم هم محوری در ماشین آلات
✓ بررسی اولیه عدم هم محوری (Out Run)، وضعیت فونداسیون، انبساط سیستم پایپینگ،
لقی انطباقات، نوع کوپلینگ و . . .
✓ آشنایی با ابزارهای اندازهگیری عدم هم محوری
✓ همراستاسازی سیستمهای دومحوره به رو Method Indicator Inverse
✓ همراستاسازی سیستمهای دومحوره به رو Rim and Face
✓ مدلسازی ریاضی - ترسیمی روشهای مذکور جهت انجام عملیات همراستاسازی

لينك اصلي

آشنایی با الکتروموتورهای ضد انفجار

1398/07/28
هزینه ثبت نام: رایگان
مدرس: شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین(جمکو)
ظرفیت 30 نفر

- آشنایی با انواع الکتروموتور های ضد انفجار
- آشنایی اولیه با ساختار درونی
- تفاوت طراحی الکتروموتورهای ضد انفجار با سایر الکتروموتورها
- استانداردهای طراحی الکتروموتورهای ضد انفجار

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر