اخبار

1398/09/02


 آخرین مهلت ارسال مقالات 1 بهمن ماه 1398 اعلام شد.

1398/09/01


دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری " اولین کنفرانس بین المللی موتورها و ژنراتورهای الکتریکی" به عنوان یکی از حامیان و همکاران معنوی این کنفرانس اعلام آمادگی کرد.

1398/08/21


 بر اساس تصمیم گیری کمیته برگزار کننده تاریخ کنفرانس به 7 و 8 اسفند ماه 1398 انتقال یافت.

1398/08/14


پژوهشگاه نیرو، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری " اولین کنفرانس بین المللی موتورها و ژنراتورهای الکتریکی" به عنوان یکی از حامیان و همکاران معنوی این کنفرانس اعلام آمادگی کرد.

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر