تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات: 10 بهمن ماه 1398

اعلام نتایج داوری: 15 بهمن ماه 1398

تاریخ برگزاری کنفرانس: 7 و 8 اسفند ماه 1398