کمیته علمی

صفحه اصلی > کمیته علمی

 

رئیس کنفرانس: پروفسور علی اصغر مولوی

دبیر علمی: پروفسور ابوالفضل واحدی

دبیر اجرایی: دکتر رضا روشن فکر

گروه مهندسی برق

دکتر شاهین هدایتی کیا، دانشگاه پیکاردی ژول ورن

پروفسور کریم عباس زاده، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر حسین ترکمن، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سید سعید فاضل، دانشگاه علم و صنعت

دکتر رحیم ایلدرآبادی، دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر حسین عزیزی مقدم، پژوهشگاه نیرو

دکتر آرش کیومرثی، دانشگاه اصفهان

دکتر جلال نظرزاده، دانشگاه شاهد

دکتر حسین ابوترابی زارچی، دانشگاه فردوسی

دکتر وحید بهجت، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر ابوالفضل حلوائی نیاسر، دانشگاه کاشان

دکتر سجاد توحیدی، دانشگاه تبریز

دکتر محسن احمدنیا، دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر حسین شریف زاده، دانشگاه حکیم سبزواری

 دکتر سید مهدی میرایمانی، دانشگاه نوشیروانی بابل

دکتر جواد علمائی، دانشگاه آزاد تهران جنوب

دکتر محمدناصر هاشم نیا، دانشگاه آزاد مشهد

دکتر امیر بکتاش، دانشگاه آزاد نجف آباد

دکتر زهرا نصیری قیداری، دانشگاه صنعتی شریف

دکتر مصطفی شاه نظری، دانشگاه یزد

گروه مهندسی مکانیک

دکتر مهدی دیمی دشت بیاض، دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر احسان امیری راد، دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر علی هاشمیان، دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر رضا سهیلی فرد، دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر سید بنیامین علوی، دانشگاه رم 3

دکتر جعفر محمودی، استاد دانشگاه KTH سوئد

گروه مهندسی مواد

دکتر علیرضا حسینی، دانشگاه حکیم سبزواری

پروفسور غلامعلی فرزی، دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر حمیدرضا اویسی، دانشگاه حکیم سبزواری