اسکان

صفحه اصلی > اسکان

 این کنفرانس در خصوص اسکان شرکت کنندگان محترم هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. هر گونه تسهیلاتی که در راستای کمک به اسکان افراد شرکت کننده دریافت شود از طریق وبگاه کنفرانس اطلاع رسانی خواهد شد.

هتل جهانگردی سبزوار

سبزوار، میدان مادر- تلفن تماس: 44228880-051

 هتل کاملیا سبزوار

سبزوار، بلوار سربداران، روبروی پایانه مسافربری تلفن تماس 44220001-051

 مهمان پذیر فرهنگیان سبزوار

سبزوار، میدان حکیم سبزواری- تلفن تماس: 44237073-051