سخنرانان کلیدی کنفرانس

صفحه اصلی > سخنرانان کلیدی کنفرانسپروفسور جواد فیض ( استاد دانشگاه تهران)

پست الکترونیکی: jfaiz@ut.ac.ir
عنوان : 
شرایط مانیتورینگ در ماشین های الکتریکی دوار

سرفصلها:

موتور القایی (IM)
 
موتورهای سنکرون با مغناطیس دائم (PMSM)
 
موتورهای رلوکتانسی (SRM)
 
BLDS
 

پروفسور ابوالفضل واحدی ( استاد دانشگاه علم و صنعت)

پست الکترونیکی: avahedi@iust.ac.ir
عنوان : مروری بر پیشرفتهای حاصله در حوزه ماشینهای الکتریکی


سرفصلها:

تاریخچه  ماشینهای الکتریکی

دسته بندی انواع ماشینهای الکتریکی

تحولات در : موارد بکار رفته، محاسبات و طراحی، تکنولوژی ساخت

ساختارهای جدید

بررسی کمی مقالات منتشره در سده اخیر

جمع بندی و نتیجه گیری