محل برگزاری کنفرانس

صفحه اصلی > محل برگزاری کنفرانس

خراسان رضوی، سبزوار، پردیس دانشگاه حکیم سبزواری

کدپستی:9617976487
صندوق پستی:397

پست الکترونیکی:  icemg@hsu.ac.ir

شماره تلفن دبیرخانه: 44012856-051 ، 09339232604
موقعیت جغرافیایی: