تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

برگزار کننده : دانشگاه حکیم سبزواری
مجری: دانشگاه حکیم سبزواری، شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین (جمکو) و پژوهشگاه نیرو


دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی موتورها و ژنراتورهای الکتریکی
آدرس: خراسان رضوی، سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری، سازمان مرکزی

کدپستی:9617976487 صندوق پستی:397

پست الکترونیکی:  icemg@hsu.ac.ir

شماره تلفن دبیرخانه: 44012856-051 ، 09339232604 
مسئول: مهندس پریسا کاظمیانی