این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اولین همایش و نمایشگاه فناوری اطلاعات و تلفن همراه
Conference...

چــه کســانی مــی تواننــد در نمایشــگاه شــرکت کننــد؟


ارسال شده در تاریخ :
چــه کســانی مــی تواننــد در نمایشــگاه شــرکت کننــد؟

فناوران و ایده پردازان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات  تولیدکنندگان کامپیوتر و قطعات جانبی


فناوران و ایده پردازان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات 
تولیدکنندگان کامپیوتر و قطعات جانبی

شرکت های تجهیزات ماهواره ای ـ مخابراتی، مراکز داده ها و ارائه اطلاعات، مشاوران و استراتژیست های تجاری
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت های بیمه، نرم افزارهای امنیتی
ارائه دهندگان خدمات دفاتر دیجیتال، ارائه دهندگان  خدمات مشاوره ای و تجاری، شرکت های سیستم های پیشرفته مدیریت اطلاعات
مشاوران حقوقی ارتباطات و فناوری اطلاعات، فروشندگان لوازم و تجهیزات اداری، اپراتورهای تلفن همراه
تولیدکنندگان محصولات صوتی و تصویری، تولیدکنندگان بازیها و سرگرمی های دیجیتالی ، مستند سازان
متخصصیــن منابــع انســانی و مدیریــت یکپارچــه منابــع ســازمانی، ســرمایه گــذاران و فعــالان حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات
ربــات هــا و هــوش مصنوعی(تیــم هــای روباتیــک و هــوش مصنوعــی)، شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت
کارشناس بازاریابی دیجیتال، معرفــی کننــدگان  خدمــات واقعیــت مجــازی و  واقعیت افزوده، سازندگان گجت ها و ابزارهای دیجیتال

کمیته علمی همایش


دکتر مجید بقایی نژاد
مدیر فناوری و اطلاعات دانشگاه حکیم سبزواری
مهندس سید حمید صفاری 
رئیس اتحادیه رایانه و تلفن همراه سبزوار

دکتر سمیه ثباتی مقدم
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری
کتر ریحانه صباغ زاده
مدیر مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه حکیم سبزواری
  دکتر امیر فتوحی - مدیر عامل شرکت طراحان سیستم

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.0)