این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اولین همایش و نمایشگاه فناوری اطلاعات و تلفن همراه
Conference...

:: معرفی همایش


اولین همایش و نمایشگاه فناوری اطلاعات و تلفن همراه

 

 بــا توجــه بــه اهــداف کلان و ســند چشــم انــداز توســعه کســب و کار در حــوزه فنــاوری اطلاعــات و ارتباطــات، بــا هــدف شــناخت و ارزیابــی  دســتاوردها و پیشــرفت هــای فنــاوری اطلاعــات و ارتباطــات، ارائــه توانمنــدي هــاي موجــود و نیــز بررســی چالــش هــای فــراروی توســعه بهــره  گیــری از ایــن  فنــاوری هــا اولین همایش ارتباطات و فناوری اطلاعات با حمایت وزیر محترم ارتباطات توسط مرکز رشد توسعه و انتقال فناوری دانشگاه حکیم سبزواری برگــزار مــی گــردد. 

هدف از برگزاری نمایشگاه :

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. 

 این رویداد 2 روزه شامل تکنولوژی هایی است که باعث می شوند کارها و تجارت های مرتبط هوشمندانه تر انجام شوند. این رویداد محصولاتی از قبیل نرم افزار و سخت افزار کامپیوتری، تحقیق و توسعه و صنایع خدمات تجارتی را عرضه می کند. همچنین این نمایشگاه پیشرفت های ارتباطات صوتی را به نمایش خواهد گذاشت. نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای  صنعت هایی که می خواهند درباره صنعت ارتباطات به روز باشند بسیار سودمند خواهد بود.

 این رویداد یک فرصت طلایی را برای تمام کسانی که می خواهند افق های دانششان را در حوزه ارتباطات گسترش دهند، فراهم کرده است.

برگزاری ماراتن استارت آپ ها، راه اندازی فن بازار و عرضه سهام شرکت های فعال در این زمینه به همراه برپایی مسابقه و کارگاه از دیگر بخش های این نمایشگاه است.

همچنین متخصصان می توانند درباره تمام اشکال بخش ارتباطات اطلاعات جمع آوری کنند و فناوری های خود را در صنعت های مربوط به آنها اجرا کنند تا همگام با رقیبان خود نیز باشند.

 


 
کمیته علمی همایش


دکتر مجید بقایی نژاد
مدیر فناوری و اطلاعات دانشگاه حکیم سبزواری
مهندس سید حمید صفاری 
رئیس اتحادیه رایانه و تلفن همراه سبزوار

دکتر سمیه ثباتی مقدم
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری
کتر ریحانه صباغ زاده
مدیر مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه حکیم سبزواری
  دکتر امیر فتوحی - مدیر عامل شرکت طراحان سیستم

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.0)