رویداد کمند

:: شرایط شرکت در همایش


1-   هر تعداد دانشجو از هر دانشگاهی می تواند در بخش رقابتی شرکت نماید.

2-   ضروری است فرم زیر تکمیل و به تایید مدیریت فرهنگی دانشگاه برسد.

3-   حتما صاحب ایده و اثر باید دانشجو باشد.

4-   عرضه نمایشگاهی باید به شکلی باشد که آن مهارت آموزی از آن ایده شود.

5-   هزینه بسیار مختصری از گروه های شرکت کننده دریافت می شود.

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.0)