تغییر تاریخ برگزاری همایش                شرایط پرداخت هزینه ثبت نام
  سخنرانهای ویژه همایش

دکتر منصور شریعتی،

استاد دانشگاه اصفهان


 دکتر مهرداد لاهوتی،

استاد دانشگاه فردوسی


دکتر احمد مجد،

استاد دانشگاه خوارزمی


دکتر مظفر شریفی
مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 
 

  محورهای همایش
تکنولوژی کشت بافت و انتقال ژن
گیاهان تراریخت مقاوم به تنش
فراوری و زیست فناوری گیاهان دارویی
دست ورزی و زیست فناوری گیاهان زراعی
فیزولوژی مدرن (سیستم بیولوژی)
نانوزیست فناوری گیاهی
کاربرد علوم نوین در فیزیولوژی و زیست فناوری گیاهی
اکوفیزیولوژی گیاهی

  اخبار همایش
برنامه زمان بندی همایش
مهلت ارسال چکیده مقاله:   تا 15 اسفند 1396

داوری نهایی مقالات:  10 فروردین 1397

ثبت نام نهایی و ارسال مقاله کامل:   15 فروردین 1397

مهلت ثبت نام در کارگاهها:   15 فروردین 1397

زمان برگزاری همایش:   13 و 14 اردیبهشت 1397
دبیرخانه کنفرانس
خراسان رضوی، سبزوار: دانشگاه حکیم سبزورای، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

تلفن تماس دبیرخانه همایش:

051-44013310
051-44013287
دکتر علی محمد طَزَری

  
روز شمار همایش

072
  برگزار کنندگان
  حامیان