| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


با توصیه انجمن زیست شناسی، به دلیل تداخل تاریخ همایش با همایش دانشگاه زنجان، تاریخ برگزاری همایش به 13 تا 14 اردیبهشت 1397 تغییر یافت.


بازگشت1396/03/08
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !