صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما


دبیرخانه همایش:

آقای دکتر طزری 
051-44013310
  051-44013287
   
بخش حامیان همایش (درخواست لوگوی حامیان، درخواست غرفه و ...:

آقای دکتر عیسی کهن 
09119611546 
  051-44013016


جهت تغییر اطلاعت موجود در این صفحه به آدرس زیر بروید :
مدیریت سایت > سایر صفحات > صفحه جدید