آغاز به کار وب سایت               
  اخبار همایش
آغاز به کار وب سایت
ششمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها به میزبانی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می گردد
1396/03/08 ادامه مطلب


  محورهای همایش

                     آناليز هارمونيک مجرد

                     آنالیز هارمونیک کاربردی

                     فضاهاي عملگري

                     نظريۀ موجک‌ها و قاب‌ها

                     گروههای لی و نظريۀ نمایش 


 

تاریخ های مهم
ثبت نام و ارسال مقاله:
 1396/08/10 تا 1396/09/10
اعلام نتایج نهایی داوری: 
1396/09/10 تا 1396/10/01
ثبت نام نهایی:
 1396/10/01 تا 1396/10/15

گردشگری سبزوار
دبیرخانه کنفرانس
 سبزوار - شهرک توحید - پردیس دانشگاه - دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- اطاق 235

تلفن:  05144013197 - 05144013355 

دورنگار: 05144013182

ایمیل:      Shaa1396@gmail.com

  
روز شمار همایش

068
  پوستر همایش

پوستر کنفرانس
  برگزار کنندگان
  حامیان