صفحه اصلی > ارتباط با ما
.: ارتباط با ما

 سبزوار - شهرک توحید - پردیس دانشگاه - دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر - اطاق 235- 

تلفن:      05144013197 - 05144013355 

دورنگار: 05144013182

ایمیل:      Shaa1396@gmail.com