صفحه اصلی > برنامه گارگاه متلب
.: برنامه گارگاه متلب

به استحضار می رساند کارگاه متلب با عنوان 

نرم افزار متلب و کاربردهای آن در تبدیل فوریه

در روز سه شنبه 10 بهمن 1396 از ساعت 10 الی 12 صبح و 13:30 الی 19 عصر برگزار می شود. این کارگاه برای شرکت کنندگان در سمینار رایگان است. تنها خواهشمند است به جهت محدود بودن ظرفیت کارگاه، فرم ثبت نام در کارگاه را از اینجا دانلود نموده آن را تحت ایمیلی با عنوان Matlab Workshop به آدرس shaa1396@gmail.com اعلام نمایید.


معرفی کارگاه متلب و برنامه آن