توجه در خصوص ایمیل‌های دریافتی از سامانه‌ی سمینار                حداکثر تعداد مقاله مورد پذیرش
  اخبار همایش
 توجه در خصوص ایمیل‌های دریافتی از سامانه‌ی سمینار
ممکن است ایمیل‌های سمینار به پوشه‌ای غیر از inbox در ایمیل شما وارد شود.
1398/04/19 ادامه مطلب


 حداکثر تعداد مقاله مورد پذیرش
هر شرکت‌ کننده در سمینار مجاز به ارسال و ارائه حداکثر دو مقاله است.
1398/04/19 ادامه مطلب  
روز شمار همایش

114
  برگزار کنندگان
  حامیان