پذیرش مقاله در دو قالب Tex و Word                توجه در خصوص ایمیل‌های دریافتی از سامانه‌ی سمینار
  اخبار همایش
 پذیرش مقاله در دو قالب Tex و Word
با عنایت به تقاضای شرکت‌کنندکان رشته‌های مهندسی علاوه بر قالب تِک، قالب وُرد مقاله‌ها آماده و بر روی سایت قرار گرفت.
1398/05/15 ادامه مطلب


 توجه در خصوص ایمیل‌های دریافتی از سامانه‌ی سمینار
ممکن است ایمیل‌های سمینار به پوشه‌ای غیر از inbox در ایمیل شما وارد شود.
1398/04/19 ادامه مطلب


 حداکثر تعداد مقاله مورد پذیرش
هر شرکت‌ کننده در سمینار مجاز به ارسال و ارائه حداکثر دو مقاله است.
1398/04/19 ادامه مطلب  
روز شمار همایش

084
  برگزار کنندگان
  حامیان