این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
.: اخبار


 بنا به پیشنهاد خانواده‌ی مرحوم دکتر سید ابوالفضل علوی دو جایزه‌ی ویژه به دو مقاله‌ی برتر (یک مقاله از گرایش کنترل و یک مقاله از گرایش بهینه‌سازی) اهدا خواهد گردید.

بازگشت1398/02/23