این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
.: اخبار

بزرگداشت دکتر سید ابوالفضل علوی

به یاد استاد فرزانه و با اخلاق گروه ریاضی کاربردی دانشگاه حکیم سبزواری مرحوم دکتر سید ابوالفضل علوی مراسم بزرگداشت آن استاد فقید در سومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی برگزار می‌گردد.

 به یاد استاد فرزانه و با اخلاق گروه ریاضی کاربردی دانشگاه حکیم سبزواری مرحوم دکتر سید ابوالفضل علوی مراسم بزرگداشت آن استاد فقید در سومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی برگزار می‌گردد. 


بازگشت1398/03/10