.: اخبار


 به یاد استاد فرزانه و با اخلاق گروه ریاضی کاربردی دانشگاه حکیم سبزواری مرحوم دکتر سید ابوالفضل علوی مراسم بزرگداشت آن استاد فقید در سومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی برگزار می‌گردد. 


بازگشت1398/03/10