.: اخبار

توجه در خصوص ایمیل‌های دریافتی از سامانه‌ی سمینار

ممکن است ایمیل‌های سمینار به پوشه‌ای غیر از inbox در ایمیل شما وارد شود.

با توجه به اینکه ایمیل‌هایی که از طرف سیستم سمینار به شما ارسال می‌شود حاوی اطلاعات مهمی است و ممکن است به پوشه‌ای غیر از inbox شما وارد شود و شما از وجود آنها مطلع نگردید، حتما تنظیمات لازم در اینجا را انجام دهید.بازگشت1398/04/19