.: اخبار

پذیرش مقاله در دو قالب Tex و Word

با عنایت به تقاضای شرکت‌کنندکان رشته‌های مهندسی علاوه بر قالب تِک، قالب وُرد مقاله‌ها آماده و بر روی سایت قرار گرفت.

 

بازگشت1398/05/15