.: اخبار

مهلت ثبت نام و ارسال مقاله‌ تمدید گردید.

با عنایت به استقبال و پیشنهاد پژوهشگران گرامی و به دلیل شرکت آن‌ها در کنفرانس‌ها و سمینارهای تخصصی، مهلت ثبت نام و ارسال مقاله‌ به سومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی تا پانزدهم مهر ماه 98 تمدید گردید.

 

بازگشت1398/06/31