این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
.: اخبار

شرط ارائه گواهی و چاپ مقاله در مجموعه مقالات سمینار

به اطلاع پژوهشگران گرامی می‌رساند ارائه گواهی شرکت، گواهی ارائه سخنرانی و پوستر و همچنین چاپ مقاله در مجموعه مقالات سمینار منوط به پرداخت هزینه ثبت‌نام و حضور در سمینار است.

 

بازگشت1398/07/17