این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
.: اخبار

آخرین مهلت پرداخت هزینه‌ها (ثبت‌نام، اسکان، غذا) و زمان اعلام نتایج داوری

با توجه به تمدید مهلت ثبت‌نام و ارسال مقاله، زمان پرداخت هزینه‌ها (ثبت‌نام، اسکان، غذا) تا پایان مهرماه تمدید گردیده و به منظور برنامه‌ریزی منظم و بهتر سمینار ارائه ژتون روزانه امکان‌پذیر نیست. همچنین نتایج نهایی داوری مقاله‌ها تا پایان مهرماه اعلام می‌گردد.

 

بازگشت1398/07/22