این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
.: اخبار

شرکت در سمینار بدون ارائه مقاله

پژوهشگران علاقه‌مندی که مایل به شرکت در سمینار بدون ارائه مقاله هستند، می‌‌توانند حداکثر تا پایان مهرماه در سمینار ثبت‌نام نمایند. لازم به ذکر است هزینه ثبت‌نام در این خصوص مبلغ 70000 تومان است و این هزینه شامل پکیج‌ سمینار، ناهار، شام و اسکان نیست.

 

بازگشت1398/07/16