.: اخبار

تمدید مهلت پرداخت هزینه اسکان و غذا

با عنایت به اعلام برنامه زمان‌بندی سخنرانی‌ها و درخواست‌های متعدد پژوهشگران گرامی، مهلت پرداخت هزینه‌های اسکان و غذا تا شانزدهم آبان‌ماه تمدید گردید. شایان ذکر است امکان انتخاب غذا به صورت روزانه در سامانه کاربران (بخش خدمات) فراهم گردیده است.

 

بازگشت1398/08/11