این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
.: اخبار

چاپ 12 مقاله‌ در شماره‌ی ویژه‌‌ای از مجله IJNAO

با موافقت سردبیر و مدیر مسئول مجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه‌سازی (IJNAO)، تعداد 12 مقاله از مقاله‌های کنفرانس در شماره‌ی ویژه‌ای از این مجله به چاپ خواهد رسید. از این رو پژوهشگران متقاضی مقاله‌های مبسوط خود را حداکثر تا پایان آبان‌ماه به دبیرخانه سمینار ارسال فرمایند.

 

بازگشت1398/08/06