.: اخبار

برنامه زمان‌بندی کلی، سخنرانی‌ها و پوسترهای سوّمین سمینار ملّی کنترل و بهینه‌سازی

برای مشاهده برنامه زمان‌بندی بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

 برنامه زمان‌بندی کلی سوّمین سمینار ملّی کنترل و بهینه‌سازی


 برنامه زمان‌بندی سخنرانی‌ها و پوسترهای سوّمین سمینار ملّی کنترل و بهینه‌سازی

چنان‌چه در برنامه اعلام شده، شخص ارائه دهنده و یا عنوان مقاله دارای اشکال است، دبیرخانه سمینار را مطلع فرمایید.
بازگشت1398/08/18