.: اخبار

مشخصات و قالب پیشنهادی پوسترهای سمینار

کلیه پوسترهایی که در سمینار ارائه می‌شوند بایستی با شرایط زیر آماده و چاپ شوند ...

 کلیه پوسترهایی که در کنفرانس ارائه می شوند بایستی با شرایط زیر آماده و چاپ شده باشند:

1) اندازه پوستر: عرض پوستر = 70cm،  ارتفاع پوستر = 100cm.
2) حاشیه‌های چپ و راست: هرکدام 3 سانتی‌متر.
3) حاشیه بالایی: 1/5 سانتی‌متر.
4) حاشیه پایینی : 3 سانتی‌متر.
5) در بالای پوستر بایستی عکس سرتیتر سمینار قرار گیرد. (فایل سرتیتر: Header.jpg)
6) در زیر عکس سرتیتر، بایستی عنوان مقاله، نام نویسندگان و سپس وابستگی دانشگاهی و ایمیل آنها ذکر گردد.
7) در زیر اسم نویسندگان و ایمیل و موسسات آنها، بایستی چکیده و کلمات کلیدی و سپس یک خط درج شود.
8) پس از آن بدنه اصلی مقاله به شکل دو ستونه می‌آید.
9) اندازه فونت‌ها باید به گونه‌ای باشد که متن از فاصله 1/5 متری به راحتی خوانده شود.
10) پوستر باید به صورت رنگی و با کیفیت مناسب چاپ شود.
11) هر پوستر باید حداکثر یک صفحه باشد.

نمونه هایی از پوسترهایی که مطابق شرایط فوق آماده شده اند:

نمونه پوستر فارسی، نمونه پوستر انگلیسی

پیشنهاد می‌شود برای تهیه پوستر از قالب TeX زیر که نمونه‌های فوق با آن آماده شده‌اند استفاده کنید:

قالب TeX پوسترها

توضیح در مورد اجرای فایل های TeX قالب:

1) فایل Tex انگلیسی را باید با PDFLaTeX و فایل فارسی را با XeLaTeX اجرا کنید. برای فایل فارسی توصیه می شود از سیستم TeXLive استفاده شود. سیستم TeX شما بایستی بروز باشد.

2) در صورتی که حجم مطالب شما با این قالب در یک صفحه پوستر جا نمی شود، می توانید با قرار دادن دستور

\small

بلافاصله در خط  پس از

\begin{document}

از فونت کوچکتری استفاده کنید، چرا که این فونت کوچک تر نیز به راحتی از 1.5 متری خوانده می شود.بازگشت1398/08/12