این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
.: اخبار

تمدید زمان ارسال مقاله پژوهشگران متقاضی جهت ارسال به مجله‌های IJNAO و COAM

پژوهشگرانی که متقاضی ارسال مقاله به دو مجله علمی-پژوهشی "آنالیز عددی و بهینه‌سازی - IJNAO" و "کنترل و بهینه‌سازی در ریاضیات کاربردی - COAM" هستند، با عنایت به شرایط زیر حداکثر تا 25 آذرماه 1398 مقاله (های) خود را به دبیرخانه سمینار ارسال فرمایند. (شرایط: 1. مقاله پس از بررسی و تایید کمیته علمی سمینار به مجله‌ها ارسال می‌گردد. 2. مقاله کامل پذیرفته شده در مجله در گزارش مجموعه مقاله‌های سمینار چاپ نمی‌گردد. 2. مقاله به صورت مستقل توسط مجله داوری می‌گردد.)

 

بازگشت1398/09/04