این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
درباره‌ی سمینار > ساختار سازمانی >
.: ساختار سازمانی

رئیس دانشگاه: دکتر علی اصغر مولوی
معاون پژوهشی و فناوری: دکتر احمد فرزانه‌کرد
مدیر پژوهشی: دکتر حمید رضا اویسی
معاون اداری مالی: دکتر بهرام سیاوش‌پور
مدیر مالی: آقای غلامرضا مناجاتی‌پور
مدیر اداری: آقای جمشید رمضان‌زاده
معاون پژوهشی و فناوری: دکتر احمد فرزانه‌کرد
رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر: دکتر غلامرضا مقدسی
دبیر سمینار: دکتر مهدی زعفرانیه
دبیر اجرایی سمینار: دکتر مرتضی جعفرزاده
دبیر علمی سمینار: دکتر امید باغانی