صفحه اصلی > کارگاه‌های آموزشی
.: کارگاه‌های آموزشی

کارگاه مقدمه‌ای بر نرم‌افزار بهینه‌سازی GAMS