صفحه اصلی > هزینه‌های سمینار
.: هزینه‌های سمینار

پرداخت هزینه‌های ثبت‌نام، اسکان، غذا و کارگاه‌‎‌‌های آموزشی به صورت آنلاین است و از واریز فیش به هر حساب و یا کارتی اکیداً خودداری نمایید.

هزینه‌ی
 ثبت‌نام
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی: 200000 تومان
  • اعضای هیات علمی (عضو انجمن ریاضی ایران): 270000 تومان
  • اعضای هیات علمی (غیر عضو انجمن ریاضی ایران): 300000 تومان
  • آزاد: 350000 تومان
هزینه‌ی ثبت‌نام پس از پذیرش نهایی مقاله، حداکثر تا 20 مهرماه 1398 بایستی پرداخت گردد.


هزینه‌ی اسکان

  • متعاقباً اعلام خواهد شد.

هزینه‌ی غذا

  • متعاقباً اعلام خواهد شد.