صفحه اصلی > هزینه‌های سمینار
.: هزینه‌های سمینار

هزینه ثبت‌نام
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی: 200000 تومان
  • اعضای هیات علمی: 300000 تومان
  • آزاد: 350000 تومان

هزینه اسکان

  • متعاقباً اعلام خواهد شد.

هزینه غذا

  • متعاقباً اعلام خواهد شد.