صفحه اصلی > سخنرانان مدعو
.: سخنرانان مدعو

سخنرانان مدعو در سومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی:


دکتر محمد هادی فراهی (استاد دانشکده‌ی علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد)
چکیده‌ی سخنرانی
دکتر مجید سلیمانی دامنه (دانشیار دانشکده‌ی ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران)