این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
صفحه اصلی > سخنرانان مدعو
.: سخنرانان مدعو

سخنرانان مدعو در سومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی:دکتر علی وحیدیان کامیاد (استاد دانشکده‌ی علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر محمد هادی فراهی (استاد دانشکده‌ی علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد)
چکیده‌ی سخنرانی
دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی (استاد دانشکده‌ی ریاضی دانشگاه صنعتی شیراز)
دکتر مجید سلیمانی دامنه (دانشیار دانشکده‌ی ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران)