اخبار

کارگاه ارائه تجارب بازآفريني شهري در محله‌ها و محدوده‌هاي هدف شهر سبزوار با اعطاي گواهينامه معتبر در دو نوبت بعد از ظهر روز اول همايش (8 اسفند) و صبح روز دوم همايش (9 اسفند) برگزار مي شود. علاقه‌مندان مي‌توانند در اين کارگاه آموزشي شرکت نمايند. ...

ادامه مطلب

تاريخ برگزاري همايش: چهارشنبه و پنجشنبه به تاريخ 08 و 1397/12/09 مهلت ارسال اصل مقاله: يکشنبه به تاريخ 1397/12/04 اعلام نتايج داوري مقالات: چهارشنبه به تاريخ 1397/12/04 ...

ادامه مطلب

ارزيابي مفاهيم و ضرورت‌هاي بازآفريني شهري در محله‌ها و محدوده‌هاي هدف بازآفريني شهري، تجارب کالبدي بازآفريني شهري در راستاي ارتقاي کيفيت زندگي، تجارب غيرکالبدي بازآفريني شهري در راستاي ارتقاي توانمندي‌هاي اجتماعي، اقتصادي و نهادي، تجارب حکمروايي خوب شهري از مسير سياست‌هاي بازآفريني شهري، تجارب احقاق حقوق شهروندي اقشار آسيب‌پذير، تجارب اسکان مجدد سکونتگاه‌هاي واقع در معرض سوانح طبيعي و انساني ...

ادامه مطلب
جزئیات بیشتر

آدرس دبیرخانه

خراسان رضوی، سبزوار، توحید شهر، دانشگاه حکیم سبزواری، ساختمان ادبيات و علوم انساني، دانشکده جغرافيا و علوم محيطي، اتاق 118

صندوق پستی: 397

کدپستی: 9617976487

تلفن دبیرخانه: 05144013375