اخبار

1397/05/31
تاريخ برگزاري همايش: چهارشنبه و پنجشنبه به تاريخ 08 و 1397/12/09 مهلت ارسال اصل مقاله: يکشنبه به تاريخ 1397/12/04 اعلام نتايج داوري مقالات: چهارشنبه به تاريخ 1397/12/04


تاريخ برگزاري همايش: چهارشنبه و پنجشنبه به تاريخ 08 و 1397/12/09            

مهلت ارسال اصل مقاله: يکشنبه به تاريخ 1397/12/04

اعلام نتايج داوري مقالات: چهارشنبه به تاريخ 1397/12/04


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !