اعضاء کميته علمي

صفحه اصلی > اعضاء کميته علمي

 

رديف

نام و نام خانوادگي

گرايش و رشته

دانشگاه/ سازمان

1

دکتر پرويز پيران

علوم اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبايي

2

دکتر مجيد روستا

برنامه‌ريزي شهري

عضو هيئت مديره و راهبرد بازآفريني شهري شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی ایران

3

دکتر مظفر صرافي

جغرافيا-برنامه‌ريزي شهري

دانشگاه شهيد بهشتي

4

دکتر ژيلا سجادي

جغرافيا-برنامه‌ريزي شهري

دانشگاه شهيد بهشتي/ معاون وزير کشور

5

دکتر  ابوالفضل مشکيني

جغرافيا-برنامه‌ريزي شهري

دانشگاه تربيت مدرس

6

دکتر مجتبي رفيعيان

جغرافيا-برنامه‌ريزي شهري

دانشگاه تربيت مدرس

7

دکتر يعقوب زنگنه

جغرافيا-برنامه‌ريزي شهري

دانشگاه حکيم سبزواري

8

دکتر علاء الديني

علوم اجتماعي

دانشگاه تهران

9

دکتر منا عرفانيان

برنامه ریزی و طراحی شهری

مدير کل دفتر مطالعات کاربردي بازآفريني شهري شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی ایران

10

دکتر  کيومرث ايراندوست

شهرسازي

دانشگاه کردستان

11

دکتر فرزین فردانش

معماری

دانشگاه شهيد بهشتي