اخبار

1398/06/21
دانشگاه حکیم سبزواری صبح 28 آبان 1398میزبان همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک خواهد بود و در عصر همان روز مراسم اختتامیه رویداد ملی استنارتاپ ویکند آب برگزار خواهد شد.


 
 
استارتاپ ویکند آب: ظهر روز شنبه 25 آبان شروع می شود و تا عصر دوشنبه 27 آبان ادامه دارد.
همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی: صبح 28 ماه 1398
اختتامیه رویداد ملی استارتاپ ویکند آب: بعد از ظهر 28 آبان 1398
 
 
محورهای همایش همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
کم آبی و مســـائل اجتماعی
- نقش نهادهای مدنی و مردم نهاد در سازگاری با کم آبی
- قوانیـن، مقـررات و جنبــه های حقوقی سازگاری با کم آبی
- استفاده از دانش بومی و راه حل های طبیعت محور برای سازگاری با کم آبی                                                            
 
 
 مساله کم آبی
- علل و محرک های بروز کم آبی
- شاخص های سنجش کم آبی
- حفاظت از منابع آب های سطحی و زیرزمینی و تالاب ها
- پایش اکوسیستم های آبی
 
راهبردهای سازگاری با کم آبی
- بررسی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی
- رویکردهای سازگاری با کم آبی در بخش های شرب/صنعت/معدن/صنایع معدنی, انرژی, فضای سبز و کشاورزی
 





نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !