اخبار

1398/09/09
دکتر محمدرضا فرزانه مجری برنامه ملی صیانت از منابع آب و محیطزیست و دبیر دومین جشنواره ملی آب چنین بیان داشت:


دکتر محمدرضا فرزانه مجری برنامه ملی صیانت از منابع آب و محیطزیست و دبیر دومین جشنواره ملی آب چنین بیان داشت:
نگرانی های مرتبط با رشد روز افزون وابستگی به منابع طبیعی و ایجاد تبعات محیطزیستی در فرآیند اشتغالزایی و ضرورت ارائه آموزشهای مرتبط در کشور باعث گردید تا معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، از سال 1397 برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست را مصوب و اجرایی کند. تمرکز این برنامه ترویج کسب و کارهای سبز و دوستدار محیط زیست در کشور از طریق آگاه سازی نسل جدید میباشد. در اولین اقدام با شناسایی کسب و کارهای مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ضرورت بسترسازی در این زمینه، برنامه نویسی اسکرچ انتخاب و با ​بهره گیری از تجربه و دانش تخصصی موجود در آکادمی فرنیا، ​طراحی ​و رونمایی از اولین ​پلتفرم بومی اسکرچ محیطزیستی​ صورت پذیرفت​، در کنار بسترسازی مزبور و با رویکردی مبتنی بر آموزش غیر مستقیم، این برنامه تلاش دارد تا صیانت از منابع آب و محیط زیست را در سطح جامعه نهادینه کند.  در سال 1397 این برنامه بصورت پایلوت در استان البرز اجرا گردید و پس از موفقیت در سطح پایلوت وارد سطح میانی و اجرایی سازی در سطح 8 استان کرمانشاه سیستان و بلوچستان هرمزگان گلستان مرکزی البرز قم و تهران گردید. 
جشنواره های ملی آب ابزاری است برای ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای دانشجویان و دانش آموزان جهت ورود به فن آوری های سبز و دوستدار محیط زیست. پس از برگزاری  اولین جشنواره ملی آب و اولین جشنواره استانی برنامه صیانت که با ارائه آموزشهای مرتبط با صیانت از منابع آب و محیطزیست به 2000 دانش آموز و دانشجو و معرفی 60 واحد سفا(سفیر سبز فن آور) در کشور همراه بود، دومین  جشنواره ملی آب در تاریخ 13 اسفندماه 1398 بوسیله دانشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست(coe.ac.ir) برگزار خواهد شد. خروجی سطح میانی برنامه صیانت که در سطح 8 استان جاری میباشد در این جشنواره ارائه خواهد شد 
کلیه دانش آموزان و دانشجویان و افراد علاقمند از کل کشور در دو محور اصلی "برنامه نویسی اسکرچ محیطزیستی" و "استارتاپ مشاغل دوستدار محیط زیست" میتوانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ 15 بهمن 1398 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره حداکثر تا 15 بهمن ماه 1398 خواهد بود، داوری آثار تا آخر بهمن ماه 1398 و برگزاری جشنوار ه همزمان با روز ملی آب در تاریخ 13 اسفند 1398 خواهد بود.
 علاقمندان جهت کسب اطلاعات و اخبار دومین جشنواره ملی آب میتوانند به وبسایت جشنواره به نشانی IWF-COE.ir مراجعه کنند.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !